Є один крутий сайт де можна задати питання зі статистики (англійською), і якщо питання адекватне, то вам обов’язково дадуть відповідь. Відповіді дають за просто так, щоб допомогти. Максимум користі для відповідача - те, що відповіді фіксуються і оцінюються іншими спеціалістами, у зв’язку з чим профіль на сайті може бути хорошою візитною карткою фахівця. Зрідка і я давав відповіді на питання відвідувачів. І моя відповідь на питання, яке винесене в заголовок, набрала найбільше балів (не на всьому сайті, тільки серед інших моїх відповідей). 15 спеціалістів оцінили її як корисну, а кількість переглядів досягла майже 4 тис (за цю відповідь навіть отримав значок nice answer - не можу з нього натішитись:). Думаю це є достатньою підставою, щоб перекласти відповідь українською. Але якщо ви не знаєте, що таке алгоритм Random Forest - краще далі не читайте.

Читати далі...

У статистиці існують параметричні та непараметричні методи аналізу. Параметричні методи є більш потужними (про статистичну потужність можна почитати статтю “Статистична потужність і непотужна статистика”), але вони грунтуються на припущенні, що дані підкоряються закону нормального розподілу. Непараметричні методи, в свою чергу, є менш потужними, однак не залежать від розподілу даних (обережно! існують винятки). Отже, по можливості, краще застосовувати параметричні методи. А значить цю можливість - тобто відповідність даних нормальному розподілу - потрібно підтвердити. Як виконувати перевірку нормальності розподілу (і не прострелити собі ногу)?

Читати далі...

ggplot2 - потужний інструмент для створення якісних графіків у R. Ця бібліотека надає велику кількість можливостей для візуалізації даних, а сама концепція створення графіків - логічна і вишукана. У даному прикладі ми будемо зображати результати паспортної частини при анкетуванні лікарів (переважно Львівської області). Анкетування стосувалось різних аспектів впровадження клініко-фармацевтичної служби у стаціонарних закладах охорони здоров’я України (Настюха Ю.С.). Зараз будемо дивитись на розподіл опитаних лікарів за їх кваліфікаційним рівнем та місцем проживання, а також за статтю і віком у залежності від місця проживання.

Читати далі...

Фармацевтична опіка - ключова функція працівника аптеки. Узявши на себе відповідальність з надання фармацевтичної опіки, провізор стає важливою ланкою системи охорони здоров’я. Однак процедура надання фармацевтичної опіки досі не має чіткої регламентації та юридичного базису. У цьому напрямку ведуться наукові роботи, зокрема вивчається питання створення клініко-фармацевтичної служби в аптечних закладах (Борецька О.Б.). В контексті цього дослідження проведено анкетування працівників аптек стосовно їхньої думки щодо різних аспектів фармацевтичної опіки. Давайте розглянемо фрагмент аналізу результатів анкетування: дослідження зв’язку між віком провізорів та їхніми відповідями на ряд питань.

Читати далі...

Статистика – наука про випадковість, і вона нічого не знає про якісь зв’язки, закономірності чи залежності. Зате вона знає все про випадковість. Роблячи статистичні тести, ми насправді перевіряємо статистичні гіпотези. Ту гіпотезу, яку перевіряє статистика, називають нульовою. Протилежна гіпотеза до нульової називається альтернативною. Нульова гіпотеза завжди каже, що будь-які відмінності – випадкові. Альтернативна тоді каже, що відмінності не випадкові, тобто між досліджуваними ознаками є причинно-наслідковий (або якийсь інший) зв’язок. Критерій хі-квадрат часто використовується у науковій літературі і дозволяє дослідити відмінності у частотах різних ознак. Розглянемо його обчислення на прикладі.

Читати далі...