Трохи про себе


Працюю на посаді завідувача кафедри фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного університету. Викладаю дисципліни “Комп’ютерне моделювання у фармації”, “Патентознавство”, “Фармацевтичний аналіз (інтернатура)”, “Дизайн наукових досліджень та академічна доброчесність в медицині”, “Навички дослідника в медицині”.

У 2014 захистив кандидатську дисертацію на тему “Спрямований синтез та вивчення кореляції ‘структура - протипухлинна активність’ похідних 4-тіазолідинону”, у якій досліджував залежність протиракового ефекту сполук від їх молекулярної структури, створював математичні моделі для прогнозування протипухлинної активності хімічних речовин з класу 4-тіазолідинонів за допомогою сучасних алгоритмів машинного навчання (machine learning). Також, у рамках дисертаційної роботи, провадив комп’ютерний пошук імовірних механізмів протипухлинної активності досліджуваних сполук методами кореляційного та кластерного аналізу (data mining). Підсумком роботи стало виділення із віртуальної бази хімічних сполук найбільш потенційних претендентів щодо прояву протипухлинної активності, їх спрямований синтез та підтвердження протиракової дії in vitro.

Перелік моїх наукових публікацій можна переглянути на сторінці “Публікації”

Трохи про сайт

На сайті stat.org.ua можна знайти корисні матеріали по аналізу даних, прикладній статистиці, біостатистиці, епідеміології.

У розділі “Статті” я описую деякі з виконаних мною досліджень, детально зупиняючись на обгрунтуванні тих чи інших кроків, наводячи вихідні дані та код для виконання статистичного дослідження.

У розділі “Статистика наперекосяк” міститься мій переклад матеріалів сайту statisticsdonewrong.com Алекса Рейнхарта. Тут простою мовою описуються найбільш поширені помилки при плануванні чи здійсненні статистичних досліджень, а також хибні інтерпретації отриманих результатів.

У розділі “Статистика з R” знаходяться навчальні матеріали для освоєння основ статистики та використанні отриманих знань для проведення простих статистичних досліджень в програмі R.

Сайт згенеровано з вихідних текстів програмою Jekyll на сервері GitHub. Для створення сайту використано деякі напрацювання та дизайн Noam Ross