Публікації


Наукові статті

 1. Pharmacy Study Plans in Visegrad Group Countries and Ukraine: A Comparative Analysis/O. Devinyak, I. Stan, V. Syatynya, Y. Deyak, O. Lytvyn, I. Kachur//Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. - 2021. - №121(1). - P. 13-21.
 2. Асортиментний аналіз лікарських препаратів з хлоргексидином та дані закупівель державних і комунальних організацій /О. Т. Девіняк, Е. М. Вашкеба-Бітлер, М. М. Фізер, І. Ю. Стан, Я. І. Деяк, О. В. Литвин // Клінічна фармація. - 2021. - №25(1). - С. 41-48.
 3. Визначення відносної ефективності навчальної роботи викладача в галузі охорони здоров’я / О.Т. Девіняк, О.В. Литвин, Х.Л. Крч, І.І. Качур, А.О. Мешко, Я.І. Деяк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2020. - №4(40). – С. 25-31.
 4. Фармакофорна модель для скринінгу антибактеріальної (протистафілококової) активності серед тіазолідинон-споріднених структур / Винницька Р.Б., Девіняк О.Т., Лозинський А.В., Голота С.М., Деркач Г.О., Деяк Я.І., Куцик Р.В., Лесик Р.Б. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2020. - Т. 18, Вип. 4 (72). - C. 44-49.
 5. Індивідуальні особливості пацієнтів з неспецифічним болем в спині, що впливають на динаміку больового синдрому при лікуванні нестероїдними протизапальними засобами / ІГ Маслова, НА Михайловська, ОТ Девіняк, ВВ Мосейко, ТМ Слободін // Український вісник психоневрології. – 2020. – Т. 28 – В. 102. – С. 21-25
 6. Орос М.М., Грабар В.В., Девіняк О.Т., Орос М.М. (мол.) Аналіз ефективності використання L-лізину есцинату при лікуванні дискогенної радикулопатії // Міжнародний неврологічний журнал. – 2020. – Т.16. - №2.
 7. Дослідження ефективності комбінованої терапії топічним інгібітором кальциневрину—маззю «Протопік» 0, 1% із симбіотиком «ДермаПРО» при лікуванні себорейного дерматиту порівняно з монотерапією маззю «Протопік» 0, 1% / ЮВ Андрашко, РР Яремкевич, ГМ Коваль, ОТ Девіняк // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2020. – Т. 1. – С. 47-54
 8. Zimenkovsky A., Nastykha Y., Kostyana K., Devinyak O., Zayats M., Koval A., Denysiuk O., Gorodnycha O., Siatynia V. Clinical pharmacy in Ukraine according to the healthcare professionals’ assessment // Pharmacia. – 2019. – Vol. 66(4). – P. 193-200. DOI: 10.3897/pharmacia.66.e37706
 9. Zimenkovsky A., Nastyukha Y., Boretska O., Devinyak O., Melikova F. Perception of information about drugs by a patient as an aspect of pharmaceutical care on the example of non-steroidal anti-inflammatory drugs // Pharmacia. – 2018. – Vol. 65(1). – P. 18-33.
 10. Andrashko Y.V., Yaremkevych R.R., Devinyak O.T., Zimenkovskyi A.A. “Electronic calculator of chronic pruritus”: the first questionnaire for chronic pruritus evalution in the Ukrainian language // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – Vol. 8(1). – P. 414-429.
 11. Старовойтова Г. А., Девиняк О. Т., Слободин Т. Н. Личностные особенности пациентов с болезнью Паркинсонаи их взаимосвязь с двигательнымии нейропсихиатрическими нарушениями. // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8. - №3. – С. 426-437.
 12. Rusyn V.І., Коrsak V.V., Коchmar О.М., Каlynych S.S., Devinyak О.Т. Characteristic of the hemostasis indices in chronic venous insufficiency in stage of decompensation // Klinicheskaia khirurgiia. – 2018. – Т. 85. – №. 7. – P. 47-50.
 13. Kryshchyshyn A.,Devinyak O., Kaminskyy D., Grellier P., Lesyk R. Development of Predictive QSAR Models of 4‐Thiazolidinones Antitrypanosomal Activity using Modern Machine Learning Algorithms //Molecular Informatics. – 2018. – Vol. 37(5). – e1700078.
 14. Horlenko O., Pushkash L., Devinyak O., Pushkash I. Correction of iodine deficiency states and dynamic modeling of positive dynamics of indicators of thyroid functions by supplementation // EUREKA: Health Sciences. – 2018. – Vol. 2. – P. 17-23.
 15. Динамічне моделювання показників функції щитоподібної залози у дітей під впливом суплементації комплексом йоду з селеном / О. М. Горленко, Л.Ю. Пушкаш, О.Т. Девіняк, А.І. Томей, В.М. Студеняк // Проблеми клінічної педіатрії. - 2018. - N 1. - С. 45-53.
 16. Маслова И.Г, Слободин Т.Н, Девиняк О.Т., Мосейко В.В, Зайченко А.В. Влияние индивидуальных особенностей пациента с болью в спинена назначение нестероидных противовоспалительных препаратов // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8. - №3. – С. 407-415.
 17. Zimenkovsky A., Nastyukha Y., Boretska O., Drozd M., Devinyak O. Quality of pharmaceutical care at the stage of patients’ needs identification under conditions of community pharmacies as a transborder problem. // Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. – 2017. - Vol. 74. - No. 3. - P. 1011-1019
 18. Русин В.И., Корсак В.В., Русин В.В., Горленко Ф.В., Лангазо А.В., Девиняк О.Т. Отдаленные результаты непрямой реваскуляризации нижних конечностей при ишемическом поражении бедренно- подколенно-берцового сегмента // Хирургия. Восточная Eвропа. – 2017. – Т. 6, № 4. – С. 481-487.
 19. Горленко О.М., Пушкаш Л.Ю., Девіняк О.Т. Обстеження підліткового контингенту екологічно залежного гірського регіону // Вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2017. – Вип. 2(56). - C. 102-110.
 20. Devinyak O.T., Lesyk R.B. 5-Year Trends in QSAR and its Machine Learning Methods // Current computer-aided drug design. 2016. 12(4). P. 265-271.
 21. Slivka M., Korol N., Fizer M., Pant’o V., Krivov’iaz A., Devinyak O., Lendel V., Mariychuk R. New approaches in creation of 1,2,4-triazole-containing bio-active compounds for environmental technologies // Obuda University e-Bulletin. 2016. Vol. 6, No. 1. Р. 50-56.
 22. Теоретичне дослідження 1,2,4-триазоліл-1-дитіокарбонової кислоти як аналога диклофенаку / М.М. Фізер, О.І. Фізер, О.Т. Девіняк, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл // Науковий вісник УжНУ Серія: Хімія. – 2016. – №1 (35). – С. 62-67.
 23. Синтез та дослідження 2-(5-аміно-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілсульфаніл) ацетогідразиду як аналога ізоніазиду / М.М. Фізер, О.І. Фізер, О.Т. Девіняк, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл // Науковий вісник УжНУ Серія: Хімія. – 2016. – – №2 (36). – С. 54-57.
 24. Девіняк О.Т. Досвід впровадження ігрових елементів при оцінюванні успішності студентів спеціальності «фармація» / О.Т. Девіняк // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - №14. - C. 210-214.
 25. Якість фармацевтичної опіки в умовах аптек як транскордонна проблема / А.Б. Зіменковський, Ю.С. Настюха, О.Б. Борецька, M. Drozd, О.Т. Девіняк // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. - 2015. - 2(27). - у друці.
 26. Визначення факторів ризику раку грудної залози у жінок Закарпатської області / А.В. Русин, О.М. Одошевська, О.Т. Девіняк, Н.В. Бедей, Н.М. Маляр-Газда // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”. – 2015. – №2(52). – C. 151-157.
 27. Девіняк О.Т. Правовий аналіз та оптимізація організації практики студентів на прикладі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» / О.Т. Девіняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 35, Ч. 1, Т. 2 – С. 108-111.
 28. Девіняк О.Т. Функціональний аналіз та оптимізація організації практики студентів на прикладі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» / О.Т. Девіняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». – 2015. – № 2(46). – С. 177-184.
 29. Девіняк О.Т. Патріотичність крізь призму поведінкової економіки / О.Т. Девіняк // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія “Педагогічні науки”. - 2015. - №7(296), Ч. 1. – С. 105-112.
 30. Когнітивні порушення у пацієнтів з хворобою Паркінсона та їх зв’язок із неврологічними і нейропсихологічними характеристиками / Г.О. Старовойтова, Г.В. Горева, О.Т. Девіняк, Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - 2015. - 3(24). - C. 91-99.
 31. Девіняк О.Т. Огляд найбільш поширених обчислювальних методів вивчення зв’язку між структурою молекул та їх біологічною дією / О.Т. Девіняк // ScienceRise. – 2015. – №10/4(15). – C. 9-13.
 32. Особливості прогресування рухових порушень при хворобі Паркінсона / Г.О. Старовойтова, О.Т. Девіняк, Т.М. Слободін, Ю.І.Головченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - 2015. - 2(24). - С. 284-292.
 33. Devinyak O. 3D-MoRSE descriptors explained / O. Devinyak, D. Havrylyuk, R. Lesyk // Journal of Molecular Graphics and Modelling. - 2014. - Vol. 54. - P. 194-203.
 34. Computational Search for Possible Mechanisms of 4-Thiazolidinones Anticancer Activity: The Power of Visualization / O. Devinyak, D. Havrylyuk, B. Zimenkovsky, R. Lesyk // Molecular Informatics. - 2014. - Vol. 33(3). - P. 216-229.
 35. Virtual Screening and its Experimental Validation Reveal Novel Compounds with Promising Anticancer Activity Among 4-Thiazolidinone- Pyrazoline- and Isatin-Based Conjugates / OT Devinyak, DYa Havrylyuk, SS Avdieiev, VV Chumak, RR Panchuk, RS Stoika, VM Kavsan, RB Lesyk // Austin Journal of Bioorganic & Organic Chemistry. - 2014. - 1(1). - P. 1-6.
 36. Hormonotherapy in patients with bilateral breast cancer / Y.S. Hotko, D.Y. Tsyhyka, S.V. Zhero, D.V. Prygara, N.Y. Pogorelova, O.I. Tsyhyka, V.Y. Ihnatko, O.T. Devinyak // Inter Medical Journal. – 2014. – 1(1). – P. 84-90.
 37. Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози / А.В. Русин, В.І. Русин, О.М. Одошевська, О.Т. Девіняк // Український журнал хірургії. - 2014. - 2(25). - с. 53-58.
 38. Проблемы скрининга рака молочной железы на примере Закарпатской области. / А.В. Русин, В.И. Русин, О.М. Одошевская, О.Т. Девиняк // Новости хирургии. – 2013. - 5(21). – С. 71-79.
 39. Tsyhyka D.Y. Receptor status of tumor as prognostic factor in patients with bilateral breast cancer / D.Y. Tsyhyka, Y.S. Hotko, O.T. Devinyak // Experimental Oncology. – 2013. – 4(35). – C. 291-294.
 40. Рак прямой кишки - оценка качества жизни пациентов после радикальных операций / А.В. Русин, А.В. Игнат, В.И. Русин, С.М. Чобей, К.Е. Румянцев, О.Т. Девиняк // Новости хирургии. - 2013. - №4(21). - С. 84-89.
 41. Девіняк О.Т. Регресія Пуассона - метод вибору для аналізу лічильних даних (на прикладі захворюваності населення Закарпатської області на колоректальний рак) / О.Т. Девіняк, О.В. Ігнат, М.І. Кусій // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. - 2013. - 3 (20). - С. 61-67.
 42. Devinyak O.T. Cluster analysis as a rational method for pharmaceutical market segmentation on price basis / O.T. Devinyak, T.I. Khudan, M.I. Kusiy // Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization. – 2013. – 4 (21). – P. 132-136.
 43. Девіняк О.Т. Дослідження зв’язку між структурою 4-тіазолідинонів та їх протипухлинною активністю за допомогою багатовимірних адаптивних регресійних сплайнів / О.Т. Девіняк, Р.Б. Лесик // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 10, Вип. 4(40). - С. 76-82.
 44. Features of compliance in the system «doctor – parents – patient» in the treatment of children with cystic fibrosis. Communication 2. / N.V. Rohovyk, А.B. Zimenkovsky, Y.S. Korzhynskyy, L.Y. Bober, O.V. Lyga, О.T. Devinyak // Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization. – 2013. – 2 (19). – P. 145-153.
 45. Особливості комплаєнсу в системі лікар-батьки-пацієнт в лікуванні дітей, хворих на муковісцидоз. Повідомлення І. / Н.В. Роговик, А.Б. Зіменковський, Ю.С. Коржинський, Л.Й. Бобер, О.Т. Девіняк // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2013. – 1 (18). – С. 58-63.
 46. Вплив характеристик лікарських препаратів на комплаєнс / О.Т. Девіняк, Р.В. Гуцул, С.О. Зінько, В.М. Вайс // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”. – 2013. – 3 (48). – С. 43-48.
 47. Рівні вітамінів А і Е та мікроелементів цинку і селену у хворих на муковісцидоз / Н.В. Роговик, Ю.С, Коржинський, Л.Й. Бобер, О.В. Лига, О.Т. Девіняк, О.В. Шамлян, А.М. Де Агіар Даніель // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - 6 (460). – С. 28-32.
 48. Цигика Д.Й. Вид хірургічного лікування як прогностичний чинник білатерального раку молочних залоз / Д.Й. Цигика, Є.С. Готько, О.Т. Девіняк // Хірургія України. - 2013. - №3. - С. 120-125.
 49. Захворюваність і виживаність хворих на колоректальний рак у Закарпатській області / О.В. Ігнат, А.В. Русин, В.І. Русин, К.Є. Румянцев, С.М. Чобей, О.Т. Девіняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”. - 2013. - №2(47). - С. 42-52.
 50. Проблеми виявлення раку грудної залози в Закарпатській області /А.В. Русин, Л.О. Жолудєва, О.М. Одошевська, В.І. Русин, О.Т. Девіняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”. - 2013. - №1(46). - С. 89-92.
 51. Devinyak O. Biologically active 4-thiazolidinones: a review of QSAR studies and QSAR modeling of antitumor activity / O. Devinyak, B. Zimenkovsky, R. Lesyk // Current Topics in Medicinal Chemistry – 2012. – Vol. 12(24). – P. 2763-2784.
 52. Quantitative structure-activity relationship study and directed synthesis of Thieno [2, 3-d] pyrimidine-2, 4-diones as monocarboxylate transporter 1 inhibitors / O.T. Devinyak, M.V. Slivka, M.V. Slivka, V.M. Vais, V.G. Lendel // Med. Chem. Res. -2012. - Vol.21 (9). - P.2263-2272.
 53. Зіменковський Б.С. Моделювання можливої фармакофорної групи 4-тіазолідинонів з протипухлинною активністю / Б.С. Зіменковський, О.Т. Девіняк, Р.Б. Лесик // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2012. – Т. 10, Вип. 4(40). - С. 76-82.
 54. Зіменковський Б.С. Вивчення зв’язку «структура – протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідинонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання / Б.С. Зіменковський, О.Т. Девіняк, Р.Б. Лесик // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2012. – Т.10, вип. 1 (37). – C. 43-49.
 55. Епідеміологія раку молочної залози в Закарпатській області / А. Русин, Л. Жолудєва, В. Русин, О. Одошевська, О. Девіняк // Український журнал хірургії. — 2012. — №4(19). — С. 110-113.
 56. Аналіз протипухлинної активності похідних 4-тіазолідинонів та їх класифікація за імовірними механізмами дії методами математичного моделювання / Б.С. Зіменковський, О.Т. Девіняк, Д.Я. Гаврилюк, Р.Б. Лесик // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2011. – Т.9, вип. 3(35). – С. 64-71.
 57. QSAR аналіз 2(4)-тіазолідинонів із піразоліновим фрагментом в молекулах, що проявляють протипухлинну активність щодо клітин недрібноклітинного раку легень in vitro / О.Т. Девіняк, Д.Я. Гаврилюк, Б.С. Зіменковський, Р.Б. Лесик // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2011. – №.3-4. – С. 163-168.
 58. Сучасні підходи до пошуку нових лікарських засобів на основі тієно[2,3-d]піримідин-2,4-діону / О.Т. Девіняк, Мар.В. Сливка, Мих.В. Сливка, В.М. Вайс, В.Г. Лендєл // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2009. - №22. - С. 105-107.

Тези конференцій

 1. Лелюх М.І., Девіняк О.Т. Прогнозування можливого механізму реалізації протипухлинної дії 2-[5-(4-диметиламінобензиліден)-2,4-діоксотіазолідин-3-іл]-n-[5-(4-метоксифеніл)-1,3,4-оксадіазол-2-іл]ацетаміду. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 28-29 березня 2018 року, м. Харків. – С. 193-194.
 2. Evaluation of adherence to azithromycin in parents with cystic fibrosis children / N Rohovyk, A Zimenkovsky, O Boretska, L Bober, M Rohovyk, O Devinyak // Journal of Cystic Fibrosis. – 1.06.2016. – Т.15. S 111.
 3. Adherence to azithromycin therapy in Ukrainian families with cystic fibrosis child / A. Zimenkovsky, N. Rohovyk, O. Boretska, L. Bober, O. Devinyak // ESCP International workshop 10-11 June 2016, Basel, Switzerland. Medication adherence from theory to daily patient care. – P. 29.
 4. 5-Ene-4-thiazolidinones: Promiscous or Polyfunctional Compounds in Drug Design / R. Lesyk, B. Zimenkovsky, D. Kaminskyy, A. Kryshchyshyn, D. Havrylyuk, N. Zelisko, O. Devinyak, D. Khyluk, O. Roman, A. Lozynskyi, M. Lelyukh, M. Wojtyra // VII International Conference “Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles”, 9-13 November, 2015: Conference proceedings: Kharkiv, 2015. - P. 10. - (O-3)
 5. Оцінка роботи міокарду у дітей з муковісцидозом / Н.В. Роговик, О.М. Очеретна, Л.Й. Бобер, М.В. Роговик, О.Т. Девіняк // Муковісцидоз в Україні: стан та перспективи діагностики, лікування й соціальної адаптації пацієнтів. Тези доповіді науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Львів, 8-9 жовтня 2015 р.). - Львів: Центр муковісцидозу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру ДОЗ ЛОДА, 2015. - С. 17-18.
 6. Роль комплаєнсу при муковісцидозі / Н.В. Роговик, А.Б. Зіменковський, Ю.С. Коржинський, Л.Й. Бобер, М.В. Роговик, О.Т. Девіняк // Муковісцидоз в Україні: стан та перспективи діагностики, лікування й соціальної адаптації пацієнтів. Тези доповіді науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Львів, 8-9 жовтня 2015 р.). - Львів: Центр муковісцидозу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру ДОЗ ЛОДА, 2015. - С. 22-23.
 7. Devinyak O.T. 5-year trends in QSAR machine learning methods / O.T. Devinyak, R.B. Lesyk // Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації, біотехнології : тези доповідей міжнародного наукового конгресу, 29 вересня–2 жовтня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 21.
 8. Devinyak O.T. Interpretation of 3D–MoRSE descriptors / O.T. Devinyak, R.B. Lesyk // Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації, біотехнології : тези доповідей міжнародного наукового конгресу, 29 вересня–2 жовтня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 22-23.
 9. Right ventricular function in Ukrainian children with cystic fibrosis / N. Rohovyk, O. Ocheretna, L. Bober, M. Rohovyk, M. Zakharus, H. Makuh, O. Devinyak // Abstracts of the 38th European Cystic Fibrosis Conference, 10–13 June 2015, Brussels. Journal of Cystic Fibrosis. - 2015. - Vol.14(Suppl.1). - P. S108.
 10. 5-Ylidene-4-thiazolidinones anticancer agents source: problem solution / R. Lesyk, B. Zimenkovsky, D. Kaminskyy, A. Kryshchyshyn, D. Havrylyuk, N. Zelisko, O. Devinyak, D. Khyluk, V. Atamanyuk, O. Roman, A. Lozynskyi, M. Lelyukh, O. Voznyuk // Bridges in Life Sciences, 9th Annual Scientific Conference, May 27 – June 1, 2014: Conference proceedings/ - Split, 2014. - P. 101-102.
 11. Devinyak O. Statistical Misconceptions in QSAR / O. Devinyak, R. Lesyk // 5th International Symposium “Methods and Applications of Computational Chemistry”, 1 – 5 July 2013: Conference proceedings. – Kharkiv, 2013. - P. 46.
 12. Devinyak O. QSAR Study of 4-Thiazolidinones Anticancer Activity with Gaussian Processes Regression / O. Devinyak, D. Havrylyuk, R. Lesyk // 5th International Symposium “Methods and Applications of Computational Chemistry”, 1 – 5 July 2013: Conference proceedings. – Kharkiv, 2013. - P. 142.
 13. Search of new anticancer thiazolidinones within structure-based design / D. Kaminskyy, A. Kryshchyshyn, D. Havrylyuk, N. Zelisko, O. Devinyak, I. Subtel’na, D. Khyluk, V. Atamanyuk, A. Lozynskyi, S. Harkov, R. Lesyk // Bridges in Life Sciences - 8th Annual Scientific Conference, 5-7 April 2013: Biopolymers and cell. - Prague, 2013. - Vol.29(Suppl. 2). - P. 81
 14. Purposeful Synthesis of 4-Thiazolidinones with High Levels of Predicted Anticancer Activity / O.T. Devinyak, D.Ya. Havrylyuk, R.B. Lesyk, S.S. Avdyeyev, V.M. Kavsan // 9th International Conference “daRostim”, 7-10 October 2013: Conference proceedings. – Lviv, 2013. – P. 33.
 15. Vasilenko A.N. Study of the anticancer activity of derivatives 1,3-thiazole and 1,3-oxazole / A.N. Vasilenko, O.T. Devinyak, V.S. Brovarets // International Interdisciplinary Scientific Conference “Biologically active substances and materials”, May 27 – June 1, 2013: Conference proceedings. - Novy Svet, 2013. – P. 324.
 16. QSAR studies of anticancer activity of 1,3-thiazole and 1,3-oxazole derivatives / A.N. Vasilenko, O.T. Devinyak, I.V. Semenyuta, V.V. Kovalyshyn, I.N. Kopernik, V.S. Brovarets // 5th International Symposium “Methods and Applications of Computational Chemistry”, 1 – 5 July 2013: Conference proceedings. – Kharkiv, 2013. - P. 131.
 17. Синтез й бактерицидна активність селеновмісних конденсованих похідних тієно[2,3-d]піримідину. / Мар.В. Сливка, Мих.В. Сливка, О.М. Козак, О.Т. Девіняк, А.О. Кривов’яз, Г.М. Коваль, В.Г. Лендєл // ХХІІІ Українська конференція з органічної хімії (Чернівці 16-20 вересня 2013 р.) – С. С-255.
 18. Синтез й біологічна активність похідних 5-аміно-1,2,4-триазол-3-тіону. / М.М. Фізер, О.Т. Девіняк, М.В. Сливка, Н.П. Хрипак, Г.М. Коваль, В.Г. Лендєл // ХХІІІ Українська конференція з органічної хімії (Чернівці 16-20 вересня 2013 р.) – С. С-259.
 19. Регіоселективність електрофільної гетероциклізації алкенільних похідних симетричних триазолів. / Д.Т. Ур, М.В. Сливка, Р.М. Усенко, М.М. Фізер, О.Т. Девіняк, Ю.І. Фаринюк, В.Г. Лендєл // ХХІІІ Українська конференція з органічної хімії (Чернівці 16-20 вересня 2013 р.) – С. С-167.
 20. Худан Т.І. Раціональний спосіб сегментації фармацевтичного ринку за ціновою ознакою / Т.І. Худан, О.Т. Девіняк // XI Науково – практична конференція з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених “Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього”, 19 квітня 2013: збірник тез. – Ужгород, 2013. – С. 201-202.
 21. Зінько С.О. Вплив характеристик лікарського препарату на комплаєнс: дослідження поведінки споживачів / С.О. Зінько, Р.В. Гуцул, О.Т. Девіняк // XI Науково – практична конференція з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених “Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього”, 19 квітня 2013: збірник тез. – Ужгород, 2013. – С. 191.
 22. Гуцул Р.В. Вплив характеристик лікарського препарату на комплаєнс: дослідження експертної думки / Р.В. Гуцул, С.О. Зінько, О.Т. Девіняк // XI Науково – практична конференція з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених “Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього”, 19 квітня 2013: збірник тез. – Ужгород, 2013. – С. 189-190.
 23. Девіняк О.Т. Пошук імовірних механізмів протипухлинної активності 4-тіазолідинонів // XI Науково – практична конференція з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених “Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього”, 19 квітня 2013: збірник тез. – Ужгород, 2013. – С. 202-203.
 24. Болдіжар О.О. Впровадження ігрових елементів при оцінюванні успішності студентів / О.О. Болдіжар, В.М. Вайс, О.Т. Девіняк // Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю “Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни на новому етапі”, 18-19 квітня 2013: збірник тез, Т.1. – Тернопіль, 2013. – С. 219-220.
 25. Devinyak O. QSAR study of 4-thiazolidinones as anticancer agents using Random Forest algorithm // Annals of Pharmaceutical Faculty. – 2012. – Vol.5. – P. 14-16.
 26. Devinyak O. Identification of the possible pharmacophore responsible for 4-thiazolidinones anticancer activity / O. Devinyak, B.Zimenkovsky, R. Lesyk // 3rd International Symposium: “Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design”, 17 – 23 September 2012: Conference proceedings. - Lviv, 2012. - P. 36.
 27. QSAR Study of Thiazolidinone-Pyrazoline Conjugates which Possessed Promising Anticancer Activity in Vitro / D. Havrylyuk, O. Devinyak, B. Zimenkovsky, R. Lesyk // 4th International Symposium “Methods and Applications of Computational Chemistry”, 28 June – 2 July 2011: Conference proceedings. – Lviv, 2011. - P. 86.
 28. Devinyak O. Anticancer Thiazolidinones Design: Mining of 60-Cell Lines Experimental Data / O. Devinyak, R. Lesyk // 4th International Symposium “Methods and Applications of Computational Chemistry”, 28 June – 2 July 2011: Conference proceedings. – Lviv, 2011. - P. 47.
 29. Девіняк О.Т. Підготовка масиву дескрипторів для здійснення дослідження зв’язку між структурою молекул та їх активністю / О.Т. Девіняк, Є.О. Голуб // XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011: тези доповідей. – Тернопіль, 2011. – С. 334.
 30. Девіняк О.Т. Вибір змінних при дослідженні зв’язку між структурою молекул та їх біологічною активністю / О.Т. Девіняк, М.В. Ігнатко // Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», 28-29 квітня 2011: тези доповідей. – Одеса, 2011. - С. 60.
 31. Моделювання кількісного зв’язку структура-активність та спрямований синтез N-вінільних похідних тієно[2,3-d]піримідин-2,4-діону як інгібіторів монокарбоксилат транспортеру 1 / О.Т. Девіняк, Мар.В. Сливка, Мих.В. Сливка, В.М. Вайс, В.Г. Лендєл // XXII Українська конференція з органічної хімії, 20-25 вересня 2010: збірник тез. – Ужгород, 2010. – С. 38.
 32. Пошук нових біологічно активних сполук шляхом моделювання кількісного зв’язку структура-активність / О.Т. Девіняк, Мар.В. Сливка, Мих.В. Сливка, В.М. Вайс, В.Г. Лендєл // VII національний з’їзд фармацевтів України, Фармація України, 15–17 вересня 2010: збірник тез, Т.1 «Спрямований синтез біологічно активних речовин і створення на їх основі лікарських субстанцій». – Харків, 2010. – С. 40-41.
 33. Біоскринінг та синтез ненасичених похідних тієно[2,3-d]піримідин-2,4-діону / Мар.В. Сливка, О.Т. Девіняк, Мих.В. Сливка, В.М. Вайс, В.Г. Лендєл // Українська національна наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу нових біологічно активних сполук», жовтень 2008: збірник тез. – Львів, 2008. - С. 257.

Патент

 1. Русин В.І., Корсак В.В., Русин В.В., Девіняк О.Т., Лангазо О.В., Горленко Ф.В., Добош В.М. Спосіб визначення ймовірної тривалості збереження кінцівки у хворих після непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок. Пат. України на корисну модель, №132937, опубл. 25.03.2019, бюл. № 6, патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 2. Лелюх М.І., Драпак І.В., Девіняк О.Т., Зіменковський Б.С., Лесик Р.Б. 5-(4-Гідрокси-3-метоксибензиліден)-2-[5-(4-хлорофеніл)-1,3,4-оксадіазол-2-іліміно]тіазолідин-4-OH, що проявляє противірсусну активність. Пат. України на корисну модель, №122878, опубл. 25.01.2018, бюл. № 2, патентовласник ЛНМУ ім. Д. Галицького.
 3. Пат. 80435 Україна, МПК С 07 D277/00. Спосіб прогнозування протипухлинної активності похідних 4-тіазолідинону / Зіменковський Б.С., Лесик Р.Б., Девіняк О.Т., Гаврилюк Д.Я.; заявник і патентовласник ЛНМУ ім. Данила Галицького. № u201214506; заявл. 18.12.2012; опубл. 27.05.2013; Бюл. №10.

Навчально-методичні видання

 1. О.Т. Девіняк, О.В. Криванич, О.І. Симканич, О.С. Краснікова Методичні вказівки для проходження виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів V курсу медичного факультету спеціальності «Фармація». - Ужгород, УжНУ, 2019 – 22 с.
 2. M. Slivka, M. Fizer, O. Devinyak, V. Lendel. Selected Topics in Medicinal Chemistry. Part 1. Solutions. Main methods of drug chemical analysis and drug design: Handbook. - Uzhhorod, 2015. - 120 p.
 3. M. Slivka, M. Fizer, O.Devinyak, M. Onysko, V. Lendel. Tests and calculation tasks in medicinal chemistry: methodical document. - Uzhhorod, 2015. - 52 p.
 4. О.Т. Девіняк Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «комп’ютерне моделювання у фармації». - Ужгород, 2015. - 92 с.
 5. О.Т. Девіняк Методичні вказівки для практичних занять з патентознавства. - Ужгород, 2015. - 19 с.
 6. О.Т. Девіняк, В.М. Вайс Методичні вказівки для практичних занять з біофармації. - Ужгород, 2015. - 28 с.